top of page

Invest in your children, I guarantee you will not regret

ช่องว่างการเรียนรู้ ทำให้คนไม่เท่ากัน

ยอมรับความเหลื่อมล้ำนั้น หรือพัฒนากับเราเลยวันนี้

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดที่ยอดเยี่ยม

แต่ขาดครูที่เชื่อในความสามารถของเขา...

จากการวิจัยพบในอินเดียพบว่า ครูที่เชื่ออย่างสุดใจ ว่านักเรียนของเขานั้นฉลาดหลักแหลม และพัฒนาได้

ส่งผลให้ครูมีกำลังใจสอนเต็มที่ และพัฒนานักเรียนของเขาอย่างเต็มความสามารถ 

ในขณะเดียวกันครูที่ต้องรับผิดชอบนักเรียนในชุมชนแออัดนั้น ละเลยหละหลวม

ทำให้ผลลัพธ์ของการศึกษาย่ำแย่ ต่ำกว่ามาตรฐาน

อ้างอิงจากหนังสือ Poor Economics : A radical rethinking of the way to fight global poverty

การลงทุนเพียงแค่เรียนพิเศษ

ไม่ได้สร้างเยาวชนที่สมบูรณ์แบบ

ขณะที่พ่อแม่ชนชั้นกลางรอลูกเรียนพิเศษเพื่อหวังว่าลูกจะเติบโตอย่างสมวัย

คนรวยพาลูกเรียนรู้โลกกว้าง ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะมากมาย

นานวันไปทักษะที่สั่งสมจากการเรียนรู้โลกกว้าง ทำให้เขามีโอกาสที่มากกว่าอยู่ดี

เราจึงได้สร้างชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาทักษะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้นักเรียนของเราอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อศักยภาพที่พร้อมของเขาเอง และความสบายใจในการลงทุนของพ่อแม่

อ้างอิงจากหนังสือ The Outliers : The story of Success

เด็กเรียนไม่ได้เพราะคิดว่าตัวเองนั้นพัฒนาไม่ได้

แต่แท้จริงแล้วขาดที่ปรึกษา

และโอกาสในการทดลอง

จากการวิจัยในอินเดียพบว่า เด็กที่มีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และอยู่ในระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ ตามความสามารถของเขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและไม่จำกัด

นักเรียนหนึ่งคนของเราเคยได้เรียนรู้กับครูมากกว่า 1 คนใน 1 วิชา เนื่องจากเมื่อลูกโตขึ้น

คุณครูที่จะเหมาะสมกับเขาคือครูที่เข้าใจพัฒนาการแต่ละช่วงวัยได้ดีที่สุดตามหลัก Personalized Education

หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลให้เต็มเปี่ยม

อ้างอิงจากหนังสือ Poor Economics : A radical rethinking of the way to fight global poverty

การศึกษาที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ

บั่นทอนความสามารถของผู้เรียน

แน่ใจได้อย่างไรว่าคุณตัดสินใจตามหลักพัฒนาการ คุณกดดันลูกอยู่หรือเปล่า ลูกคุณเครียดอยู่ไหม หากปล่อยนานไปเป็นอะไรหรือเปล่า คำถามเหล่านี้จะตอบไม่ได้ ถ้าคุณไม่มีความชำนาญทางพัฒนาการการเรียนรู้

เราจึงได้โอกาสคุณได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาของเราอย่างสม่ำเสมอ ช่วยวางแผนการศึกษาตามหลักพัฒนาการ

เพื่อลูกที่รักของคุณ เพื่อการเติบโตสมวัย ไร้ช่องว่าง ผ่านการพัฒนาที่คุณร่วมออกแบบ

*นักจิตวิทยาของเราได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงยุติธรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับส่งถ่าย โอนย้ายและรับบริการปรึกษาส่วนบุคคลต่อจาก ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา อาทิ ไลฟท์โค้ชและนักแนะแนวการศึกษาเอกชน 

ความเหลื่อมล้ำนั้นน่ากลัว

Inequality is horrible 

การศึกษาถูกแช่แข็งมาเป็นเวลาหลายปี ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้

เราอาจจะไม่มีเวลาที่ดีที่สุดอีกต่อไป

ในระยะเวลาของความคับขัน ผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นจะถูกเลือก

พวกเราไม่สามารถบอกได้ว่าลูกคุณจะถูกเลือกหรือถูกลืม

สิ่งที่เราทำได้ คือเป็นเพื่อนคุณ ดูแลลูกคุณเหมือนลูกของเรา

เราพร้อมแล้ว แล้วหวังว่าคุณจะพร้อมเช่นกัน

bottom of page