top of page

Narumol

Pongprasert Ph.D

Certified Psychologist

พูดคุยปรึกษากับนักจิตวิทยาขึ้นทะเบียน

มีปัญหา เครียด เรียนแย่ แฟนทิ้ง ลูกดื้อ อยากรื้อปรับปรุงพฤติกรรม

COVID-19

เครียด

ลูก

สิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

คุณพร้อมที่จะมีที่ปรึกษา

หากปัญหารุมเร้า และเศร้าโดยไร้ทางออก บอกใครไม่ได้

มันไม่ง่ายที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นเพียงลำพัง

เราร่วมงานกับองค์กรภายนอก

เราตีพิมพ์เรื่องที่เรารู้จากประสบการณ์จริง

E074BF75-E5C7-46EC-8A0B-0F1E33297A91.jpg

หาหนังสือของอาจารย์ได้ที่

ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

"เรื่องราวที่ครูเก๋ถ่ายทอดนั้นนับว่าเป็นเรื่องธรรมดา

ที่ไม่ธรรมดา ด้วยเด็กไม่ใช่เด็กอย่างที่ผู้ใหญ่คิด"

หนึ่งในคำนิยมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"Parents only have one chance to raise their children right! ... Parents with young children should read this book"

หนึ่งในคำนิยมจาก ดร.ฐานทัต พุทธสุวรรณ

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินธนาคารโลก

เราวิจัยและมีผลงาน

ทางวิชาการอยู่เสมอ

50809006_10216150121878507_4049471775724
50706074_10216121495722871_1066918426636

เราผลิตนักจิตวิทยา

มามากกว่า 19 ปี

อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

และอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยพายัพ

นักจิตวิทยาขึ้นทำเบียนตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา กระทรวงยุติธรรม

B2251FEE-6B8D-4077-A217-0C26BF0E4963_edi

เราปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อครอบครัวและเอกชน

เจ้าของกิจการ

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง โรงเรียนกวดวิชาที่พัฒนาทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมวางแผนการเรียนร่วมกับพ่อแม่และบริการให้

คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสภาวะจิตใจ

เพื่อสังคม

นักจิตวิทยาช่วยปฏิบัติงานศาล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานพินิจ ในส่วนคดีเยาวชน พฤติกรรมความรุนแรงแก่เด็กและสตรี

อยู่บ้านมั่นใจ สุขภาพใจแข็งแรง

บริการปรึกษา พูดคุยปัญหาด้วยระบบสื่อสารทางไกล

เพื่อรักษาสุขภาพใจ ไม่ว่าที่ไหนเชื่อมกันได้สมบูรณ์

**ผ่าน Zoom Conference Platform

workfeatured-zoom.png

1. บริการปรึกษาโดยการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาขึ้นทะเบียน ระเบียบวิธีการให้คำปรึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงปัญหาภายในจิตใจ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือความสบายใจที่ได้พูดถึงปัญหา ไม่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์กับการสร้างแรงบันดาลใจ หรือไลฟ์โค้ช ความสบายใจเกิดขึ้นจากผู้รับบริการปรึกษาแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

2. การบริการปรึกษาไม่สามารถป้องกัน เปลี่ยนแปลง หรือบังคับให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึมเศร้า รวมถึงความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้ 

3. การบริการปรึกษา การสนทนาถือเป็นความลับระหว่างบุคคลไม่สามารถเผยแพร่ได้

4. การบริการปรึกษาคือเพื่อนคุย สนทนา พูดถึงปัญหาและนำไปสู่การแก้ไข ตามหลักการทางจิตวิทยา เพื่อรักษาหรือเยียวยาสภาวะจิตใจ

5. การบริการปรึกษาสามารถทำได้กับทุกคนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา

6. ไม่มีการแจกยา จ่ายยา หรือสั่งยาจากผู้ให้บริการปรึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบริการปรึกษา

bottom of page